SIMPOZIJU NA POT

Vsako leto, letos že enajsto po vrsti, skušamo za naše strokovno srečanje poiskati teme, ki so zanimive in aktualne, hkrati pa želimo izzvati učitelje k poglobljenemu in predvsem h kritičnemu razmišljanju o širših družbenih temah, ki nas vlečejo v vrtinec sprememb in silijo k nenehnemu prilagajanju.

Strokovna podlaga učiteljevega dela so ustrezni kurikuli, jasno določeni minimalni standardi znanja, objektivni kriteriji ocenjevanja, dosledno upoštevanje šolskih pravilnikov in kakovostne priprave na pouk. Toda dober učitelj je tudi osebnost z mnogo empatije, razumevanja, sprejemanja in strpnosti. Je učitelj in človek. Široko razgledani intelektualec, ki vstopa v predavalnico z vso svojo širino in argumentirano prepričljivostjo, zato da prepriča mlade in ohranja njihovo duševno ravnovesje. Jih navdušuje, spodbuja in moralno podpira, tudi ko starši odpovejo in družba s praznimi obljubami zavaja o pravični prihodnosti, predvsem pa, ko se znajdejo v tesnem primežu medijev, socialnih omrežij in v labirintu čustev, s katerimi se odzivajo na algoritme manipulacije in odplako informacij, ki prežijo nanje, dokler zasvojeni ne podležejo zaželenim miselnim vzorcem.

Ne, to ni znanstvena fantastika, čeprav je daleč od prejšnjih tem simpozija, ko smo se npr. v Cankarjevem letu spraševali o slovenski vzgoji ali v lanskem, ko smo razsvetljensko misel povezovali z vlogo znanja v sodobnem času. To je tema, ki je aktualna, zastrašujoča in zelo široka hkrati. Ne moremo ji ubežati ali si zatiskati oči pred njo, ker bi bilo tako enostavneje – ostalo bi  pač prinesel čas …

Naše poslanstvo je delati z mladimi in kdo bo, če ne učitelji, opozarjal na pasti sodobne tehnologije in medijev, vzgajal h kultivirani komunikaciji, kritičnemu sprejemanju informacij, njihovemu preverjanju in predvsem k nenehnemu nadzoru nad tem, kdo ali kaj je vreden našega časa in zaupanja. Smo dovolj podkovani z ustreznimi znanji, da bomo kos tej sodobni problematiki? Kako zaznati nove oblike zasvojenosti in se spoprijeti z njimi? Kako poiskati pravo informacijo in jo ločiti od lažne? Kaj pomeni manipulacija in kdo manipulira z nami? To je le nekaj vprašanj, na katera bomo letos skušali poiskati odgovore v treh vsebinskih sekcijah:

  1. SOCIALNA OMREŽJA
  2. ZASVOJENOST S TEHNOLOGIJO
  3. MEDIJI

Vabimo vas, da izberete eno izmed razpisanih področij in pri tem upoštevate navedene cilje in obliko članka. Letos se morate za sekcijo odločiti že pri prijavi na simpozij.