• do zapolnitve mest
PRIJAVA UDELEŽENCEV (elektronska prijavnica)
  • do 19. avgusta 2019
ODDAJA PRISPEVKOV
  • do 31. avgusta 2019
POTRDITEV PRISPEVKOV (strokovni svet simpozija)
  • do 10. oktobra 2019
PLAČILO KOTIZACIJE
  • 17. oktober 2019
ZAČETEK POSVETA