• do zapolnitve mest
PRIJAVA UDELEŽENCEV (elektronska prijavnica)
  • do 17. avgusta 2018 
ODDAJA PRISPEVKOV
  • do 31. avgusta 2018
POTRDITEV PRISPEVKOV (strokovni svet simpozija)
  • do 10. oktobra 2018
PLAČILO KOTIZACIJE
  • 18. oktober 2018
ZAČETEK POSVETA