Oddaja prispevka

Rok za oddajo prispevkov (17. 8. 2018) se je zaključil.
Avtor s podpisom ob prijavi jamči za avtorstvo prispevka in prevzema vso odgovornost (tudi za napake v prispevku, prevod …).

 

Vsebina prispevka

Na simpoziju pričakujemo prispevke o tem:

  • kako strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnih ustanovah umeščamo vzgojo v svoje delo;
  • katere vzgojne elemente najpogosteje uporabljamo in kako se le-ti odražajo v praksi;
  • kakšna je raven sodelovanja s starši in ostalo civilno družbo;
  • s katerimi težavami in dilemami, ki se pojavijo pri vzgojnem delovanju v zavodih, se srečujemo in kako se z njimi spopadamo;
  • kako umeščamo v vzgojni proces poznavanje in odnos do kulturne dediščine.

 

Oblika prispevka

Oblika prispevka za letošnji simpozij je vsebinsko spremenjena in točno določena. Vsak prispevek ima lahko največ 3000 besed in tri poglavja:

  1. PREDSTAVITEV TEME oz. DEJAVNOSTI S TEORETIČNIMI IZHODIŠČI

V poglavju predstavite, kako umeščate v svoje delo vzgojo in njene elemente oz. predstavite dejavnost, povezano s kulturno dediščino.  Cilje in namene vzgoje oz. dejavnosti povezane s kulturno dediščino predstavite na podlagi teoretičnih izhodišč. Pri tem se sklicujte na najmanj 3 vire.

  1. OPIS TEME/DEJAVNOSTI

Pričakujemo, da v tem poglavju opišete temo oz. izvedbo dejavnosti (način, posebnosti, ključne akterje …), izzive, težave, ovire, na katere ste naleteli pri izvajanju in kako ste jih reševali. Pri tem izpostavite različne vidike, metode, tehnike, veščine, vzgojne prijeme, pristope …

  1. ZAKLJUČEK 

V zaključnem poglavju zapišite, ali je bil vaš cilj dosežen, in kritično predstavite rezultate, evalvacijo dejavnosti.  Zaokrožite svoje  vtise  in podajte predloge za nadaljnje izvajanje. Poudarite morebitne nove ideje ali svoje uspešne rešitve. Izrazite osebni pogled na vzgojo/kulturno dediščino. Poglejte v prihodnost in zapišite svoj pogled na izvajanje tovrstnih dejavnosti.

 

Tehnična navodila za pisanje prispevka najdete v predlogi.

Opozarjamo vas, da morajo biti prispevki jezikovno pregledani.