PROGRAM SIMPOZIJA

 

Četrtek, 18. 10. 2018

13.30 – 14.00

Sprejem udeležencev (ŠC Celje, Pot na Lavo 22, predavalnica B-12)

14.00 – 14.30

Uradna otvoritev simpozija

14.30 – 15.30

Plenarno predavanje

»ALI JE BIL SREDNJI VEK RES TEMEN?«

 

ddr. NATAŠA GOLOB

15.30 – 16.00

Odmor in prigrizek

16.00 – 16.45

Plenarni pogovor

»ZA HLAPCE VZGOJENI?«

 

ZVEZDANA MLAKAR

Vodi: Lucija Zidanski

16.45 – 17.15

Prehod na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti in logistiko ter registracija udeležencev

17.15 – 19.00

 

ZA HLAPCE VZGOJENI?

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Moderatorka:
Mojca Pristovnik

Učilnica: 1A

 

Borut Slemenšek

DIJAK, STARŠI, UČITELJ – TRIKOTNIK VZGOJE IN KOMUNIKACIJE

 

Nevenka Ozebek

OTROCI V PRIMEŽU ŠOLSKEGA SISTEMA IN STARŠEV

 

Marijana Marinšek

SODELOVANJE S ŠOLO ALI POSEGANJE V NJENO DELO?

 

Saša Lešnik Križnik

VZGOJA – PRAVICA IN DOLŽNOST UČITELJA


Davorin Čeleš

VZGOJA – KDO VODI PREDSTAVO?

 

Jasmina Pere

VZGAJANJE, IZOBRAŽEVANJE, POUK

 

Melita Čeleš

KO PRI OBRAVNAVI UČENCA Z VEDENJSKIMI
TEŽAVAMI NISMO USPEŠNI

 

Maša Pikl

ENAKO ALI PRAVIČNO?

 

Maja-Barbara Kokot

SPODBUJANJE KRITIČNEGA MIŠLJENJA – VEZ MED VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJEM

 

Valentina Gartner

VZGOJA ZA VREDNOTE

 

Natalija Talan Fošnarič

UPORABLJAM PRAVE VZGOJNE PRISTOPE?

 

Moderatorka:
Valentina Pintar

Učilnica: 20B

 

Mihael Cafuta

ŠPORT INVALIDOV IN DIJAKI

 

Jasmina Oblak

RAZVIJANJE DOBREGA SOBIVANJA VIDEČIH IN SLEPE UČENKE NA OSNOVNI ŠOLI ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE

 

Jasmina Vidmar

VZGOJA ZA ZDRAVJE

 

Elvira Sušec

PRIPRAVLJENI POMAGATI


Metka Irgolič

PRIBLIŽAJMO HOJO OTROKOM

 

Alenka Jeromel

POUČEVANJE V ŠPORTNEM ODDELKU

 

Peter Jovanović

ŠPORTNA VZGOJA V FARI

 

Lidija Leskovšek

ŠPORT ZDRUŽUJE MLADE

 

Gregor Marinšek

VZGOJNO DELO V DOMU CŠOD

 

Barbara Škorc

INTERESNE DEJAVNOSTI IN VZGOJA

 

Mateja Skale-Kos

OKOLJSKA VZGOJA

 

Moderatorka:
Mateja  Logar

Učilnica: 14C

 

Renata Debeljak

KULTURNA DEDIŠČINA – OBVEZNI SESTAVNI DEL LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA

 

Jolanda Bikić

PESMI NAŠIH DEDKOV IN BABIC

 

Anita Žolnir

KULTURNA DEDIŠČINA – NAŠ PONOS

 

Sonja Lenarčič

POVEZOVANJE S STAREJŠIMI –  NAŠA DRUŽENJA BOGATIMO Z MLADOSTNO ENERGIJO IN IZKUŠNJAMI

 

Nataša Čerenak

MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

 

Aleksandra Gorjup

LJUDSKI OBIČAJ V ŠOLI – TRGATEV

 

Nataša Himmelreich

KULTURNA DEDIŠČINA DOMAČEGA KRAJA SKOZI OBJEKTIV UČENCEV

 

Maja Kovačič

OHRANJANJE LOKALNE KULTURNE DEDIŠČINE NA PODRUŽNIČNI ŠOLI

 

Nataša Rotovnik Sukič

KULTURNI UTRINKI DOMAČEGA KRAJA IN BLIŽNJE OKOLICE

 

Polonca Volavšek

OD TABLICE DO TABLICE

 

Katja Verdev

KULTURNA DEDIŠČINA ZA ŠOLSKE SKUPINE V MESTNEM MUZEJU LJUBLJANA

19.00 –

Družabni večer

       

 

 

Petek, 19. 10. 2018

7.45 – 8.00

Zbiranje in sprejem udeležencev

8.00 – 9.15

 

ZA HLAPCE VZGOJENI?

OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE

Moderatorka:
Rosana Jordan

Predavalnica: 1A

 

Matej Veber

HLAPCI PRETEKLOSTI ZA TEHNOLOŠKO PRIHODNOST
5.0

 

Nataša Preglau Borko

DRUŽBENA OMREŽJA – PRIMER VZGOJE

 

Edvard Došler

VZGOJNI MOMENTI PRI PROJEKTNEM DELU

 

Darja Rizmal

KONOPLJO IN NOVE PSIHOSOMATSKE SNOVI V
SREDNJO ŠOLO!

 

Anja Ramšak

RAZVOJ PODJETNOSTI KOT TEMELJNE SPRETNOSTI
PRI VZGOJI GIMNAZIJCEV

 

Tjaša Verdev

VZGOJA – PREPREČEVANJE NASILJA MED MLADOSTNIKI

 

Katja Mejač

RAZREDNI PROJEKT “VSI ZA ENEGA, EDEN ZA VSE”

 

Maja Basle

VZGOJA ZA UČINKOVITO KOMUNIKACIJO

Moderatorka:                 Aleksandra Uršič

Predavalnica: 20B

 

Tinka Žohar

VZGOJNI NAČRT – NAČRT SPREMINJANJA

 

Lidija Gnidovec

ZGODBA, LABORATORIJSKO DELO, OKROGLA MIZA ALI ŽIVLJENJE, RAZISKOVANJE, ISKANJE KOMPROMISOV

 

Lucija Zidanski

KAKO VZGAJATI FOUNDARJE?

 

Romana Pohar

VZGOJA OTROKA, DA POSTANE ODGOVORNA, MORALNA, SVOBODNA IN RAZMIŠLJUJOČA OSEBA

 

Lucija Koželj

VZGOJA JE POSTAVLJANJE MEJA IN MOTIVACIJA

 

Tina Korent Štrumbelj

MOJE ŽIVLJENJE JE MOJA ODGOVORNOST

 

Božica Mandić (Hrvaška)

I TI DODAJ ZRNO SVOJE

 

 

 

 

Moderatorka: 
MatejaLogar

Predavalnica: 14C

 

Suzana Grobelšek

GRADIMO PRIHODNOST SLOVENIJE SKOZI KULTURNO DEDIŠČINO

 

Dušanka Klančar

PONOVNA UPORABA ŠOLSKEGA PROJEKTA Z NADGRADNJO

 

Maja Rak

DIJAKI GIMNAZIJE CELJE – CENTER V DRUŽBI S KULTURNO DEDIŠČINO

 

Zdenka Sušec Lušnic

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE NA SREDNJI ŠOLI RAVNE NA KOROŠKEM

 

Karin Prodan

UNESCOV TABOR “DEDIŠČINA OBMORSKEGA MESTA”

 

Nataša Grobelnik

OBRAZI SPREGLEDANIH

 

Alenka Tomšič Grgurič

DEDIŠČINA KOT PEDAGOŠKI IZZIV

 

Marko Radosavljević

DIGITALIZACIJA SLOVENSKE ORNAMENTIKE

 

Ana Pečnik

ORISI ODSTOPANJA

 

9.15 – 9.30

Odmor in okrepčilo

9.30 – 10.45

ZA HLAPCE VZGOJENI?

Moderatorka: Rosana Jordan

Predavalnica: 1A

Moderatorka: Aleksandra Uršič

Predavalnica: 20B

  

Sandra Majsec (Hrvaška)

IGRA NEKADA I DANAS

 

Dubravka Tržič

VZGOJA NI NEKAJ, S ČIMER SE UKVARJAŠ POL URE NA DAN

 

Petra Boštjančič

Z VZGOJO DO MEDGENERACIJSKEGA SOŽITJA IN SODELOVANJA

 

Maja Jerič

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE NA EKONOMSKI ŠOLI

 

Edita Rihar Škoflek

MEDIACIJA KOT MOŽNOST REŠEVANJA VZGOJNE PROBLEMATIKE

 

Marjana Rojc

MEDIACIJA KOT VZGOJNI POSTOPEK

 

Nevenka Brežnik

JE MOGOČE Z MEDIACIJO VZGAJATI IN VZGOJITI POKONČNE, DELAVNE IN PRAVIČNE GENERACIJE?

 

Marjana Šoš

VZGAJATI ZA ZNANJE

 

Plenarni pogovor 

»PRI NAS TAKO, KAKO PA DRUGJE?«

 

Adriana Vita (Italija)

Liese Van der Perre (Belgija)

 

Vodi: Rosana Jordan

 

*Pogovor poteka v angleščini

 

Črt Močivnik

VODENJE RAZREDA: VZGOJNI MOMENT

 

Jože Premru

VZGAJAM KOT RAZREDNIK

 

Tjaša Lepoša

RAZREDNE URE – NEIZKORIŠČENE URE ZA VZGOJO OTROK IN MLADOSTNIKOV

 

Danica Kozel

KORELACIJA MED ODSOTNOSTJO DIJAKA OD POUKA IN ŠOLSKIM USPEHOM

10.45 – 11.15

Odmor

11.15 – 12.30

ZA HLAPCE VZGOJENI?

Moderatorka: Rosana Jordan

Predavalnica: 1A

 

Suzana Slana

AKTIVNO (EVROPSKO) DRŽAVLJANSTVO

 

Polona Frajzman

FINSKI IZOBRAŽEVALNI SISTEM

 

Valentina Pintar

MEDKULTURNA VZGOJA

Moderatorka: Aleksandra Uršič

Predavalnica: 20B

 

Mateja Logar

ZGODBE, KI ZDRAVIJO

 

Ksenja Rožanski Fidler

VZGOJA Z VIDIKA ZGODBE

 

Sabina Pačnik

VZGOJA SKOZI POUK KNJIŽEVNOSTI

 

Simona Jereb

UMETNIŠKO IZRAŽANJE  – VZGOJNI IN USTVARJALNI IZZIV

 

Suzana Kastelic

KNJIŽNIČNA VZGOJA

 

Vesna Lukežič

VZGAJAMO BRALCE

 

Maja Savorgnani

VZGOJA KRITIČNIH BRALCEV

 

Suzana Šafarič

BRANJE NE POZNA MEJA

Plenarni pogovor

»MEDKULTURNA VZGOJA«

 

VERA HALITI (Albanija)

Vodi: Valentina Pintar

12.30 – 13.15

Odmor za kosilo

13.15 – 16.00

Turistična urica

Vodeni ogled Celjskega gradu ter kava in domača sladica na turistični kmetiji Kmetec

 

Nadaljevanje simpozija bo na lokaciji ŠC Celje, Pot na Lavo 22, predavalnica B-12

16.00 – 16.30

Plenarni pogovor

»ULTRAMARATONKA«

 

NATAŠA ROBNIK

Vodi: Mihael Cafuta

16.30 – 16.45

Odmor

16.45 – 17.15

Plenarno predavanje

»UMETNOST POUČEVANJA«

 

GODI KELLER (Norveška)

Prevaja: Manca Biber

17.15 – 17.30

Odmor

17.30 – 18.30

Plenarni pogovor

»AMERIŠKI BALKANSKI GORENJEC«

 

JOSHUA ROCCHIO (ZDA)

Vodi: Dušan Vešligaj

18.30 –

Zaključek simpozija in podelitev potrdil