Subtropsko vlažni in monsunsko podnebje

V teh dveh podnebnih tipih so temperature poleti nad 25°C, pozimi pa padejo pod 20°C. Padavine so zmeraj nad 1000mm, višek pa je poleti zaradi monsunov ki prinesejo še več vode iz morja. rastje je monsunsko ter vlažni subtropski gozd. Zelo pomembni rastlini sta bambus in tikovec. Ti podnebji se nahajata na jugu Kitajske, severnem delu indokine, Indije ter Bangladeša, južni del Japonske in južne Koreje.

Subtropsko suho in polsuho podnebje

Temperature v tem podnebju so visoke poleti nad 20°C, pozimi pa pod 20°C . Padavin je malo, 0mm v suhem podnebju in od 250-500mm v polsuhem. Polsuho ima deževno dobo, prsti so puščavske, tako kot tudi rastje. Pojavlja se severnem delu Arabskega polotoka, med Indijo ter Pakistanom in v srednjem delu jugovzhodne Azije.

Sredozemsko podnebje

Temperature so nad 20°C, ima vroča ter suha poletja, ter mile in vlažne zime. Temperaturna nihanja so zelo majhna. Padavin je manj od 1000mm, uspeva mediteransko rastje, prsti so rdeče in rjave mediteranske. Sredozemsko podnebje se nahaja okrog črnega ter Sredozemskega morja.

 

Kontinentalno vlažno podnebje

Temperature so nad 20°C, značilna pa so nihanja temperatur. Padavine so od 500 do 1250mm, višek jih je poleti. Rastje je listnati ter mešani gozd. prsti so gozdne, rjave ter sive. Pojavlja se v severnem delu japonske, v severni koreji, vzhodni deli Azije ter nižavja na severu Kitajske.

Oceansko podnebje

Mile zime ter mila poletja so značilna za to podnebje z od 500-1000mm, dovolj jih je čez celo leto. Rastje je litnati gozd, prsti pa so rjave. Pojavlja se na severnem delu Japonske , na Korejskem polotoku ter v severovzhodni Kitajski.

Kontinentalno podnebje

Temperature v tem podnebju presegajo 20°C in nihajo prek leta. Padavin je pod 250mm, rastje pa je puščavsko tako kot tudi prsti. Pojavlja se v puščavi Gobi, Karakorom, v Džungaliji ter puščavi Takla Makan.