Data:
CID=000:-:0000000000;ERT=Napaka pri prenosu parametrov;ERR=0;ERM=Poslana zahteva "" ni izvršljiva. Parametrov je premalo ali so nepravilno poslani.;